Žebříček

Součet bez nejhoršího výsledkuSoučet celkem
Pořadí Jméno Mstětice 16. 5. 2019 Slapy 19. 6. 2019 Mladá Boleslav 11. 7. 2019 Karlštejn 13. 8. 2019 Kácov 10. 9. 2019 Karlovy Vary 3. 10. 2019 Součet
1.-2. TOMASCH Peter 37 37 36
110
1.-2. DVOŘÁK Robert 40 36 34
110
3. VACEK Roman 35 43 31
109
4. KŘIVOHLAVÝ Karel 40 34 33
107
5. NOVÁK Daniel 31 36 36
103
6. NOVÁ Leona 35 35 32
102
7.-8. KOMÁREK Petr 32 32 37
101
7.-8. ŘEŘICHA Karel 33 43 25
101
9. ŠINDELÁŘ Ondřej 41 39 20
100
10.-11. VORLOVÁ Wanda 35 35 29
99
10.-11. JIRSA Miloš 39 35 25
99
12.-13. BOŠKA Petr 35 33 30
98
12.-13. HAVLÍČEK Tomáš 35 27 36
98
14. CHARVÁT Martin 29 31 37
97
15. KORBUT David 27 29 40
96
16.-17. SEDLÁK Jiří 25 40 28
93
16.-17. KŘIKAVA Adam 27 37 29
93
18. FARSKÝ Michal 28 33 27
88
19. SVOBODA René 31 22 34
87
20. ŠTĚPNIČKA Jan 27 31 25
83
21. LEVORA Petr 42
33 75
22.-23. CHLUMSKÝ Martin
37 37 74
22.-23. ZAHÁLKOVÁ Lenka
40 34 74
24. OLIVA Vladimír jun. 31 41
72
25.-26. OPLETALOVÁ Lucie 39
32 71
25.-26. SIXTA David 16 31 24
71
27. SÍTNÍK – ŠNEDORFOVÁ Kristina
36 34 70
28. PŘEČEK Pavel
38 31 69
29.-30. BLÁHA Václav 39
29 68
29.-30. DOSTÁLOVÁ Jitka
37 31 68
31. HARLAS Robert 33
32 65
32.-34. VÍTOVCOVÁ Jaroslava 31 31
62
32.-34. TÖPFER František 25 37
62
32.-34. FRÁNA Jan 31
31 62
35.-36. VOZKA David 25 18 18
61
35.-36. HAVRÁNEK Vojtěch
26 35 61
37.-38. JANATA David
28 30 58
37.-38. RŮŽIČKA Aleš 31
27 58
39.-43. BARTOŇ Petr
31 26 57
39.-43. DAVÍDEK Vladislav
31 26 57
39.-43. BARTOŇOVÁ Zuzana
30 27 57
39.-43. VALA Ivan 29
28 57
39.-43. NOVÝ Stanislav
33 24 57
44.-45. KARO Barbora 14 27 14
55
44.-45. SCHÖPP Jan 22
33 55
46. VÍTOVEC Miroslav 18 35
53
47. BERKOVÁ Veronika 34
18 52
48. HRALA Jan
44 44
49.-51. KRÁL Tomáš
40 40
49.-51. JAVŮREK Robert
40 40
49.-51. PEŠATA Petr
40 40
52.-53. KOBÁSKO Roman
39 39
52.-53. BOSÁKOVÁ Gabriela
39 39
54.-57. BOHÁČ Aleš 38
38
54.-57. SIKOROVÁ Žaneta
38 38
54.-57. HEJDUK Petr
38 38
54.-57. KOPECKÁ Radka
38 38
58. GRONYCHOVÁ Alena
37 37
59.-60. PÁRAL Martin
36 36
59.-60. ŠKARVADA Zdeněk
36 36
61.-62. BOŠKOVÁ Jana
35 35
61.-62. GORČÍK Josef
35 35
63. SOSNOVSKÝ Václav
34 34
64.-68. SVOBODA Miloš
33 33
64.-68. KALINA Denis
33 33
64.-68. DYNTAR Tomáš 33
33
64.-68. SCHNEIDER Michael
33 33
64.-68. PALDUSOVÁ Eva 33
33
69. ŠÁRA Jiří
32 32
70.-74. SEIFERTOVÁ Šárka
31 31
70.-74. SAJNER Marek
31 31
70.-74. PILNÁČEK Martin
31 31
70.-74. HANZLÍK Jan
31 31
70.-74. VOLEK Jiří
31 31
75.-77. LÖBL Viktor
30 30
75.-77. BALŠÁNKOVÁ Šárka 30
30
75.-77. KARPÍŠEK Pavel 30
30
78.-86. DANDA Roman 29
29
78.-86. ZÍTEK Dalibor 29
29
78.-86. PEŘINA Marek
29 29
78.-86. STIBOR Miloš
29 29
78.-86. ERVITI Javier 29
29
78.-86. ZAJÍČEK Jiří
29 29
78.-86. PAVLÍK Martin
29 29
78.-86. CEROVSKÝ Jozef 29
29
78.-86. TRNEČKA Aleš 29
29
87.-93. KARAFIÁT Martin
28 28
87.-93. VILÍMEK Ivan 28
28
87.-93. GRICOVÁ Alžběta
28 28
87.-93. KERNOVÁ Hana
28 28
87.-93. NOVÁKOVÁ Daniela 28
28
87.-93. MAŘÍK Filip 28
28
87.-93. HRABÁK Jindřich
28 28
94.-97. TÖPFER František
27 27
94.-97. MANDULA Daniel
27 27
94.-97. HORÁK Miloš 27
27
94.-97. PROCHÁZKA Richard
27 27
98.-101. DYNTAR Karel 26
26
98.-101. RUDIŠAR Jan
26 26
98.-101. HAVLÍČEK Pavel 26
26
98.-101. HERMANOVÁ Iveta
26 26
102.-104. OBLUK Antonín 25
25
102.-104. JURČA Adam 25
25
102.-104. PAGGIO Daria
25 25
105. POBUDA Petr
24 24
106.-108. ŠKODA Vladimír
23 23
106.-108. BÖHM Daniel 23
23
106.-108. POSPÍŠIL Tomáš 23
23
109. ZETKOVÁ Kamila
21 21
110. PROKŮPKOVÁ Karolína
18 18
111. SVOBODOVÁ Zdeňka Zoe 16
16
112. DVOŘÁKOVÁ Radka
12 12
113. ŠTAUBERTOVÁ Sabina 4
4
114. BASHCHEVAN Julia
3 3

 

Pořadí Jméno Mstětice 16. 5. 2019 Slapy 19. 6. 2019 Mladá Boleslav 11. 7. 2019 Karlštejn 13. 8. 2019 Kácov 10. 9. 2019 Karlovy Vary 3. 10. 2019 Součet
1.-2. TOMASCH Peter 37 37 36 110
1.-2. DVOŘÁK Robert 40 36 34 110
3. VACEK Roman 35 43 31 109
4. KŘIVOHLAVÝ Karel 40 34 33 107
5. NOVÁK Daniel 31 36 36 103
6. NOVÁ Leona 35 35 32 102
7.-8. KOMÁREK Petr 32 32 37 101
7.-8. ŘEŘICHA Karel 33 43 25 101
9. ŠINDELÁŘ Ondřej 41 39 20 100
10.-11. VORLOVÁ Wanda 35 35 29 99
10.-11. JIRSA Miloš 39 35 25 99
12.-13. BOŠKA Petr 35 33 30 98
12.-13. HAVLÍČEK Tomáš 35 27 36 98
14. CHARVÁT Martin 29 31 37 97
15. KORBUT David 27 29 40 96
16.-17. SEDLÁK Jiří 25 40 28 93
16.-17. KŘIKAVA Adam 27 37 29 93
18. FARSKÝ Michal 28 33 27 88
19. SVOBODA René 31 22 34 87
20. ŠTĚPNIČKA Jan 27 31 25 83
21. LEVORA Petr 42 33 75
22.-23. CHLUMSKÝ Martin 37 37 74
22.-23. ZAHÁLKOVÁ Lenka 40 34 74
24. OLIVA Vladimír jun. 31 41 72
25.-26. OPLETALOVÁ Lucie 39 32 71
25.-26. SIXTA David 16 31 24 71
27. SÍTNÍK – ŠNEDORFOVÁ Kristina 36 34 70
28. PŘEČEK Pavel 38 31 69
29.-30. BLÁHA Václav 39 29 68
29.-30. DOSTÁLOVÁ Jitka 37 31 68
31. HARLAS Robert 33 32 65
32.-34. VÍTOVCOVÁ Jaroslava 31 31 62
32.-34. TÖPFER František 25 37 62
32.-34. FRÁNA Jan 31 31 62
35.-36. VOZKA David 25 18 18 61
35.-36. HAVRÁNEK Vojtěch 26 35 61
37.-38. JANATA David 28 30 58
37.-38. RŮŽIČKA Aleš 31 27 58
39.-43. BARTOŇ Petr 31 26 57
39.-43. DAVÍDEK Vladislav 31 26 57
39.-43. BARTOŇOVÁ Zuzana 30 27 57
39.-43. VALA Ivan 29 28 57
39.-43. NOVÝ Stanislav 33 24 57
44.-45. KARO Barbora 14 27 14 55
44.-45. SCHÖPP Jan 22 33 55
46. VÍTOVEC Miroslav 18 35 53
47. BERKOVÁ Veronika 34 18 52
48. HRALA Jan 44 44
49.-51. KRÁL Tomáš 40 40
49.-51. JAVŮREK Robert 40 40
49.-51. PEŠATA Petr 40 40
52.-53. KOBÁSKO Roman 39 39
52.-53. BOSÁKOVÁ Gabriela 39 39
54.-57. BOHÁČ Aleš 38 38
54.-57. SIKOROVÁ Žaneta 38 38
54.-57. HEJDUK Petr 38 38
54.-57. KOPECKÁ Radka 38 38
58. GRONYCHOVÁ Alena 37 37
59.-60. PÁRAL Martin 36 36
59.-60. ŠKARVADA Zdeněk 36 36
61.-62. BOŠKOVÁ Jana 35 35
61.-62. GORČÍK Josef 35 35
63. SOSNOVSKÝ Václav 34 34
64.-68. SVOBODA Miloš 33 33
64.-68. KALINA Denis 33 33
64.-68. DYNTAR Tomáš 33 33
64.-68. SCHNEIDER Michael 33 33
64.-68. PALDUSOVÁ Eva 33 33
69. ŠÁRA Jiří 32 32
70.-74. SEIFERTOVÁ Šárka 31 31
70.-74. SAJNER Marek 31 31
70.-74. PILNÁČEK Martin 31 31
70.-74. HANZLÍK Jan 31 31
70.-74. VOLEK Jiří 31 31
75.-77. LÖBL Viktor 30 30
75.-77. BALŠÁNKOVÁ Šárka 30 30
75.-77. KARPÍŠEK Pavel 30 30
78.-86. DANDA Roman 29 29
78.-86. ZÍTEK Dalibor 29 29
78.-86. PEŘINA Marek 29 29
78.-86. STIBOR Miloš 29 29
78.-86. ERVITI Javier 29 29
78.-86. ZAJÍČEK Jiří 29 29
78.-86. PAVLÍK Martin 29 29
78.-86. CEROVSKÝ Jozef 29 29
78.-86. TRNEČKA Aleš 29 29
87.-93. KARAFIÁT Martin 28 28
87.-93. VILÍMEK Ivan 28 28
87.-93. GRICOVÁ Alžběta 28 28
87.-93. KERNOVÁ Hana 28 28
87.-93. NOVÁKOVÁ Daniela 28 28
87.-93. MAŘÍK Filip 28 28
87.-93. HRABÁK Jindřich 28 28
94.-97. TÖPFER František 27 27
94.-97. MANDULA Daniel 27 27
94.-97. HORÁK Miloš 27 27
94.-97. PROCHÁZKA Richard 27 27
98.-101. DYNTAR Karel 26 26
98.-101. RUDIŠAR Jan 26 26
98.-101. HAVLÍČEK Pavel 26 26
98.-101. HERMANOVÁ Iveta 26 26
102.-104. OBLUK Antonín 25 25
102.-104. JURČA Adam 25 25
102.-104. PAGGIO Daria 25 25
105. POBUDA Petr 24 24
106.-108. ŠKODA Vladimír 23 23
106.-108. BÖHM Daniel 23 23
106.-108. POSPÍŠIL Tomáš 23 23
109. ZETKOVÁ Kamila 21 21
110. PROKŮPKOVÁ Karolína 18 18
111. SVOBODOVÁ Zdeňka Zoe 16 16
112. DVOŘÁKOVÁ Radka 12 12
113. ŠTAUBERTOVÁ Sabina 4 4
114. BASHCHEVAN Julia 3 3

Partneři

Arbor
Arbor Cooling
BSB
Game AD
United Signs
PGS
Forvia
Mamba Air
Tannaco
Brož Sedlatý
TAYLLORCOX
IBR Consulting
Lékárna Sokolská
Raiffeisen Leasing
Metrostav
Mattoni
Konica Minolta
Daily Fitness
Domy VS
Dyntar sauna
GT Sports
Help
Miss Golf
Mobilní atrakce
Pivní Mozaika
Administer
Usporné Domy
Renocar BMW
Via Vini
Titbit
TEP factor
Live Sweaters
GolfGear
Koopetariva
Black Stork
Beats for love
Mstětice
Slapy
Mladá Boleslav
Karlštejn
Kácov
Karlovy Vary
Golf.cz